EUROOPAN KOMISSIO ON MYÖNTÄNYT EUROOPAN KULTTUURIPERINTÖTUNNUKSEN KALEVALALLE

Karjalaisista ja suomalaisista kansanrunoista ammentava Kalevala on osa yleiseurooppalaisia aatevirtauksia ja eeposperinteitä.

Kalevala on saanut Euroopan komission myöntämän kulttuuriperintötunnuksen. Tunnusta on jaettu vuodesta 2013 lähtien sellaisille Euroopan unionin alueella sijaitseville kohteille, jotka ovat Euroopan historian, kulttuurin ja yhdentymisen kannalta avainasemassa. 

Komissio perustelee päätöstään seuraavasti:

”Karjalaiseen ja suomalaiseen suulliseen perinteeseen perustuva Kalevala on yksi 1800-luvun vaikutusvaltaisimpia eepoksia. Sen lisäksi että Kalevala on tärkeä osa karjalaista ja suomalaista kulttuuriperintöä, se on myös osoitus eurooppalaisten kulttuurien ja identiteettien vuorovaikutuksesta ja monikerroksisuudesta.

PAIKKARIN TORPALLE KULTTUURIPOLKU
Paikkarin torppa on Suomen ensimmäinen henkilöön pohjautuva ulkoilmamuseo. Senaatti päätti 1889, että Paikkari säilytetään alkuperäisessä asussaan kiitoksena Elias Lönnrotin keskeisestä työstä Suomen hyväksi.

Monien vaiheiden jälkeen Paikkari siirtyi Senaatti-kiinteistölle v 2014 alusta lukien osana museotoiminnan laajaa uudistusta. Paikkari kuuluu niiden museoiden joukkoon, joista valtio ei luovu. Lohjan kaupunki vuokraa matkailu- ja tapahtumakäyttöön torpan kesäajaksi

Paikkarin torpan alue on suuruudeltaan runsaat seitsemän hehtaaria. Alue on luonnonkaunis kuten Sakari Topelius totesi: ”Sammatin luonto on leppeä ja suloinen kuin suomalainen kansanlaulu, yhtä vakavakin ja sen hymyilevässä kauneudessa on surumielinen piirre. Luonto on tässä kokonaan vakaassa yksinkertaisuudessaan, syvästi totisena, hiljaisuudessa miettivänä”.

Nykyisin Paikkarin alueen kauneudesta saa vain osittaisen kuvan, puuttuu mahdollisuus kävellä turvallisesti koko alueella. Jotain puuttuu ja se jokin on luontopolku. Paikkarin torpan tuki (PTT) on esittänyt, että kulttuuripolun toteuttaminen asetetaan ykkösasiaksi ensi vuoden kehittämistyössä. Sen pitäisi lähteä torpalta, edetä kallion vieritse metsään, sieltä  Valkjärven rantaan, sitten rantaniittyä seuraten saunarakennukselle, sieltä ylös aina Sampomäkeen ja sieltä navetan ohitse entiselle matkailumajalle. PTT on osaltaan valmis tekemään kulttuuripolun tarvitsemien opastaulujen sisällön. Näin vierailijat saisivat kauniin luonnon lisäksi kokonaiskuvan Elias Lönnrotin Suomen hyväksi tekemästä elämäntyöstä.

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 175 vuotta ns uuden Kalevalan ilmestymisestä. Elias Lönnrot teki Kalevalaa kootessaan 11 runonkeruumatkaa valtaosaltaan kävellen. Kulttuuripolku toteutuessaan kunnioittaisi osaltaan Elias Lönnrotin valtavan laajaa ja monipuolista työtä suomalaisuuden, suomen kielen ja kansallistunnon kehittäjänä ja nostattajana.

 

UUSI ELIAS LÖNNROT-KIRJA ILMESTYNYT !

Kirja-arvostelu Töölöläinen-lehdessä 26.11.2023

Länsi-Uusimaa 10.10.2023

Risto Piekalle Elias Lönnrot-säätiön tunnustuspalkinto Elias Lönnrotin elämäntyön esiintuomistesta



 

 

 

 

 

Site/Data/3280/Files/LU23122022.pdf