Elias Lönnrot

1802–1884

Elias Lönnrot var den som förnyade finska språket och lyfte det till ett samhällsbärande språk. Han samlade karelsk folkdiktning och sammanställde dikter och sånger till vad som kom att bli det finska nationaleposet Kalevala

Han hade en central betydelse för det finska nationalbygget och den finska identiteten. Han var läkare, språkforskare, internationellt uppskattad akademiker, arbetsnarkoman och romantiker. Som liten pojke begav han sig ut i världen från det lilla Valkjärvi torp, som Paikkari torp tidigare kallades. 

Efter många arbetsfyllda år med äventyr, motgångar och framgångar återvände han till sin barndoms landskap och köpte den närliggade Lammi gård.